Kiem Select hecht grote waarde aan het juiste beheer van uw persoonlijke gegevens.
Uw gegevens worden pas verstrekt aan de opdrachtgever na overleg met u.
De kandidaat beslist uiteindelijk waar zijn/haar gegevens terechtkomen.
Kiem Select zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden of op enige andere
wijze beschikbaar stellen.

Uiteraard behandelen wij bedrijfsgevoelige informatie met uiterste voorzichtigheid en vereiste discretie